پرسش و پاسخ

 پرسش و پاسخ

آيا آفتين ژل در كودكان ميتوان استفاده كرد؟ 

جواب : در كودكان زير 2 سال به هيچ عنوان استفاده نشود.در كودكان بالاي 2 سال به شرط شستشوي كامل بعد از استفاده جايز است. وليكن اگر آفت دهان در قسمت حلق باشد و امكان شستن كامل نباشد نبايد استفاده شود.

آيا بعد از استفاده از آفتين ژل دستور خاصي وجود دارد؟ 

جواب خير بعد استفاده از آفتين ژل وشستشوي كامل دهان بعد از 10 دقيقه همه چيز ميتوانيد بخوريد. فقط كشيدن سيگار تا 3-4 ساعت ممنوع است.

در مادران شيرده و خانمهاي باردار  به شرط  امكان شستشو كامل بلامانع است.